تماس: 09357007743 ورود

کیت تشخیصی ELISA و real-time PCR

ژانویه 15, 2020 (0) نظر , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کیت تشخیصی ELISA و real-time PCR | ایران علی بابا واردکننده کیت تحقیقاتی و کیت آزمایشگاهی از تمامی برندهای معتبر در ایران

کیت تشخیصی ELISA و real-time PCR

کیت تشخیصی ELISA و real-time PCR :

خرید کیت آزمایشگاهی اهمیت زیادی برای جامعه آزمایشگاهی و مردم دارد.

کیت های آزمایشگاهی، تست های تشخیصی آزمایشگاهی (IVD) هستند که روش برجسته‌ای برای بررسی و شناسایی اطلاعات بیماری ها می‌باشد، تا در کمترین زمان و با بیشترین دقت و صحت وضعیت بدن انسان را بررسی کنند.

کیت آزمایشگاهی و این تست های تشخیصی برای آزمایش بر روی نمونه های به دست آمده از بدن انسان مانند: خون، ادرار، مدفوع، بافت، بزاق و سایر مایعات بدن طراحی و ساخته شده‌اند تا اطلاعاتی را برای اهداف غربال گری، تشخیص نوع بیماری یا نظارت بر درمان آن بیماری ارائه دهند.

صحت و دقت آزمایش های تشخیصی با پیشرفت فناوری در جهان، بالا رفته و در واقع کیت‌ها برای تعیین وضعیت سلامتی افراد در نظر گرفته شده اند، بنابراین برای تأیید بیماری و یا عدم بیماری؛ خرید کیت های تشخیص آزمایشگاهی ضروری هستند.

کیت های آزمایشگاهی یا تحقیقاتی توسط کمپانی های سازنده با توجه به اهداف انجام آزمایش و تحقیقات مربوطه و با تکیه بر کاربرد آن در زمینه های مختلف آزمایشگاهی و پزشکی به بازار ارائه شده و توسط مصرف کنندگان خریداری می‌شود.

واکنش هاي زنجيره اي پلي مراز يا PCR تکنيکي علمي در زيست مولکولي است که انقلابي در دانش و فناوري هاي زيست مولکولي ايجاد کرد.

 PCR تکنيکي براي تکثير يک يا تعداد اندکي از نسخه هاي يک قطعه DNA به ميليون ها نسخه است. اساس PCR استفاده از توانايي آنزيم DNA پليمراز براي سنتز رشته هاي جديد DNA مکمل DNA اي که به عنوان رشته ي الگو در نظر گرفته شده بود، است.

PCR در حال حاضر روش معمول و در اغلب موارد ضروري در آزمايشگاه هاي پژوهش هاي پزشکي و زيستي است و براي انواع برنامه هاي کاربردي استفاده مي شود، از جمله کلونينگ، تعيين توالي DNA، فيلوژني يا علم بررسي تکامل موجودات، آناليز عملکرد ژن ها، تشخيص بيماري هاي ژنتيکي، تعيين اثر انگشت DNA (که در علوم پزشکي قانوني و تست رد اخوت استفاده مي شود)، و تشخيص آلودگي ها و عفونت هاي ويروسي مي باشد.

شرکت ایران علی بابا واردکننده کیت تحقیقاتی و کیت آزمایشگاهی از تمامی برندهای معتبر در ایران می باشد.

با تشکر از برند اول ایران و همکاری افتخاری با ما سفیر آما کیان

سفارش : 09357007743 و 09128308091

لیست کیت های تشخیصی   real-time PCR، ELISA 

Cat. Kit NameCEmark Number of Tests
۰۱۳۴HIV-1 p24 – antigen – EIA – BEST۱۲×۸
۰۱۳۸ILC anti-HIV-1۱۸ vials
۰۱۴۱HIV (-) standart panel۱۶ vials
۰۱۴۲HIV-1 ab (+) standart panel۱۶ vials
۰۱۴۳HIV-2 ab (+) standart panel۸ vials
۰۱۴۴HIV-1 p24  (+) standart panel۶ vials
۰۱۵۰CombiBest HIV – 1,2 AG/AB (set 3/auto)۲۴×۸
۰۱۵۱CombiBest HIV – 1,2 AG/AB (set 1)۲۴×۸
۰۱۵۲CombiBest HIV – 1,2 AG/AB (set 2)۱۲×۸
۰۱۶۰LIA-Blot-HIV-1,2 BEST۲۴
۰۱۷۰CombiBest anti-HIV 1+2 (set 3/auto)۲۴×۸
۰۱۷۱CombiBest anti-HIV 1+2 (set 1)۲×۹۶
۰۱۷۲CombiBest anti-HIV 1+2 (set 2)۱۲×۸
۰۱۷۳CombiBest anti-HIV 1+2 (set 1/str)۲۴×۸
۰۱۹۰UniBest HIV – ۱,۲ Ab (set 3/auto)۲۴×۸
۰۱۹۱UniBest HIV – ۱,۲ Ab (set 1)۲×۹۶
۰۱۹۲UniBest HIV – 1,2 Ab (set 2)۱۲×۸
۰۱۹۳UniBest HIV – ۱,۲ Ab (set 1/str)۲۴×۸
۰۱۹۵RealBest HIV PCR (Set 1)۹۶
۰۱۹۶RealBest HIV PCR (Set 2)۹۶
۰۱۹۷RealBest RNA HIV (Form 2)۴۸
۰۱۹۸RealBest RNA HIV (Form 1)۴۸
۰۱۹۹RealBest RNA HIV (quantitative)۴۸
۰۳۵۲Vectohep A – IgM۱۲×۸
۰۳۵۶HAV – antigen – EIA – BEST۱۲×۸
۰۳۶۲Vectohep A – IgG۱۲×۸
۰۳۹۷RealBest RNA HAV (Set 2)۵۰
۰۳۹۸RealBest RNA HAV (Set 1)۴۸
۰۴۴۰RealBest DNA Candida parapsilosis / Candida tropicalis (Set 1)۹۶
۰۴۴۱RealBest DNA Candida parapsilosis / Candida tropicalis (Set 2)۱۰۰
۰۴۴۲RealBest DNA Candida famata / Candida guilliermondii (Set 1)۹۶
۰۴۴۳RealBest DNA Candida famata / Candida guilliermondii (Set 2)۱۰۰
۰۴۴۴RealBest DNA Candida albicans / Gardnerella vaginalis (Set 1)۹۶
۰۴۴۵RealBest DNA Candida albicans / Gardnerella vaginalis (Set 2)۱۰۰
۰۴۴۶RealBest DNA Candida krusei / Candida glabrata (Set 1)۹۶
۰۴۴۷RealBest DNA Candida krusei / Candida glabrata (Set 2)۱۰۰
۰۴۴۸RealBest DNA Candida albicans / Fungi (Set 1)۹۶
۰۴۴۹RealBest DNA Candida albicans / Fungi (Set 2)۱۰۰
۰۴۵۵RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Ureaplasma spеcies (Set 1)۹۶
۰۴۵۶RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Ureaplasma spеcies (Set 2)۱۰۰
۰۴۵۷RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (Set 1)۹۶
۰۴۵۸RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (Set 2)۱۰۰
۰۴۷۷RealBest DNA Trichomonas vaginalis / Gardnerella vaginalis (Set 1)۹۶
۰۴۷۸RealBest DNA Trichomonas vaginalis / Gardnerella vaginalis (Set 2)۱۰۰
۰۴۸۶RealBest DNA CMV / HSV 1,2 (Set 2)۱۰۰
۰۴۸۷RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium (Set 2)۱۰۰
۰۴۸۸RealBest PCR-12 STI۹۶
۰۴۸۹RealBest DNA CMV / HSV 1,2 (Set 1)۹۶
۰۴۹۰RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium (Set 1)۹۶
۰۴۹۱RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Ureaplasma urealyticum (Set 2)۱۰۰
۰۴۹۲RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Ureaplasma urealyticum (Set 1)۹۶
۰۴۹۳RealBest DNA Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium (Set 2)۱۰۰
۰۴۹۴RealBest DNA Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium (Set 1)۹۶
۰۴۹۵RealBest DNA Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae (Set 2)۱۰۰
۰۴۹۶RealBest DNA Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae (Set 1)۹۶
۰۴۹۷RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Trichomonas vaginalis (Set 2)۱۰۰
۰۴۹۸RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Trichomonas vaginalis (Set 1)۹۶
۰۵۳۸ILC HBsAg۲۴ vials x 0,5ml
۰۵۴۰HBsAg subtypes and mutant forms serum panel۲۴ vials x 1ml
۰۵۴۲HBsAg – EIA – BEST (set 1/auto)۲۴×۸
۰۵۴۳HBsAg – EIA – BEST (set 2)۲۴×۸
۰۵۴۴HBsAg – EIA – BEST (set 3)۱۲×۸
۰۵۴۵HBsAg-EIA-BEST (quantitative analysis)۱۲×۸
 bHBsAg – confirmatory – EIA – BEST۶×۸
۰۵۴۸Vectohep B-HBs-antigen (set 2)۱۰۰
۰۵۵۵Vectohep B-HBs-antigen (set 1)۲×۹۶
۰۵۵۶Vectohep B-HBs-antigen (set 3)۱۲×۸
۰۵۵۷Vectohep B-HBs-antigen (set 2)۲۴×۸
۰۵۵۸Vectohep B-HBs-antigen (set 1)۶×۸
۰۵۵۹Vectohep B-HBs-antigen (set 4)۴۸۰
۰۵۶۰Vectohep B-HBs-antigen (set 1/auto)۲۴×۸
۰۵۶۲VectoHBsAg-antibodies۱۲×۸
۰۵۶۴VectoHBcAg-IgM۱۲×۸
۰۵۶۶VectoHBcAg-antibodies۱۲×۸
۰۵۷۴HepaBest anti-HBc-IgG۱۲×۸
۰۵۷۶VectoHBe-antigen۱۲×۸
۰۵۷۸VectoHBe-IgG۱۲×۸
۰۵۸۲Vectohep B-HBs-antigen-2 (set 1/auto)۲۴×۸
۰۵۸۳Vectohep B-HBs-antigen-2 (set 2)۲۴×۸
۰۵۸۴Vectohep B-HBs-antigen-2 (set 3)۱۲×۸
۰۵۸۶Vectohep B-HBs-antigen-2 confirmatory۶×۸
۰۵۹۲RealBest HBV/HBC/HIV PCR۴۸
۰۵۹۵RealBest HBV PCR (Set 1/quantitive)۹۶
۰۵۹۶RealBest HBV PCR (Set 2)۹۶
۰۵۹۹RealBest DNA HBV (quantitative)۴۸
۰۷۱۲HCV-blot-BEST۲۰
۰۷۳۸ILC anti-HCV۲۴ vials
۰۷۴۰Anti-HCV control panel۶ vials x 0.4ml
۰۷۴۱Anti-HCV standart panel۲۴ vials
۰۷۶۰RecombiBest anti-HCV-IgM۱۲×۸
۰۷۷۰Best anti-HCV (set 1/auto)۲۴×۸
۰۷۷۱Best anti-HCV (set 1)۲×۹۶; ۱۲×۸; ۲۴×۸
۰۷۷۲Best anti-HCV (set 2)۱۲×۸
۰۷۷۳Best anti-HCV (set 3)۲۴×۸
۰۷۷۴Best anti-HCV-spectrum۶×۴
۰۷۷۵Best anti-HCV (set 4)۶۰×۸
۰۷۷۶Best anti-HCV-confirmatory test۱۲×۴
۰۷۷۷HCV AG/AB-EIA-BEST (set 1)۱۲×۸
۰۷۷۸HCV AG/AB-EIA-BEST (set 2)۲۴×۸
۰۷۷۹HCV core-antigen-EIA-BEST۱۲×۸
۰۷۹۳RealBest RNA HCV-1/2/3۴۸
۰۷۹۴RealBest HCV PCR (Set 1)۹۶
۰۷۹۵RealBest HCV PCR (Set 2)۹۶
۰۷۹۷RealBest RNA HCV-Genotype۴۸
۰۷۹۹RealBest RNA HCV (quantitative)۴۸
۰۹۵۲Vectohep D – IgM۱۲×۸
۰۹۵۴Vectohep D – antibodies۱۲×۸
۰۹۹۷RealBest RNA HDV (Set 2)۵۰
۰۹۹۸RealBest RNA HDV (Set 1)۴۸
۱۰۵۶Vectohep E – IgG۱۲×۸
۱۰۵۸Vectohep E – IgM۱۲×۸
۱۱۵۲VectoTBE-IgM۱۲×۸
۱۱۵۴VectoTBE-antigen۱۲×۸
۱۱۵۶VectoTBE-IgG۱۲×۸
۱۱۹۸RealBest RNA TBEV (Set 1)۴۸
۱۱۹۹RealBest RNA TBEV (Set 2)۵۰
۱۳۵۶VectoMeasles-IgG۱۲×۸
۱۳۵۸VectoMeasles-IgM۱۲×۸
۱۴۵۲LymeBest-IgG۱۲×۸
۱۴۵۴LymeBest-IgM۱۲×۸
۱۴۹۵RealBest DNA Borrellia miyamotoi (Set 1)۴۸
۱۴۹۶RealBest DNA Borrellia miyamotoi (Set 2)۵۰
۱۴۹۸RealBest DNA Borrellia burgdorferi s.l. (Set 1)۴۸
۱۴۹۹RealBest DNA Borrellia burgdorferi s.l. (Set 2)۵۰
۱۵۵۲VectoCMV – IgM۱۲×۸
۱۵۵۴VectoCMV – IgG۱۲×۸
۱۵۵۶CMV – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۱۵۵۸VectoCMV – IgG-avidity۶×۸
۱۵۶۰CMV-IgG-blot-BEST۲۰
۱۵۶۶VectoCMV – IEA – antibodies۱۲×۸
۱۵۹۶RealBest DNA CMV (Set 2)۱۰۰
۱۵۹۸RealBest DNA CMV (Set 1)۹۶
۱۶۵۲Rotavirus – antigen – EIA – BEST۱۲×۸
۱۶۵۴Adenovirus – antigen – EIA – BEST۱۲×۸
۱۶۵۶Norovirus – antigen – EIA – BEST۱۲×۸
۱۷۵۲VectoToxo – IgG۱۲×۸
۱۷۵۴VectoToxo – IgA۱۲×۸
۱۷۵۶VectoToxo – IgM۱۲×۸
۱۷۶۰Toxo – IgM- IEA-BEST۱۲×۸
۱۷۶۲VectoToxo – IgG – avidity۶×۸
۱۷۶۴VectoToxo – antibodies۱۲×۸
۱۷۹۶RealBest DNA Toxoplasmа gondii (Set 2)۵۰
۱۷۹۸RealBest DNA Toxoplasmа gondii (Set 1)۴۸
۱۸۲۰TPHA-BEST-antipallidum۱۰۰
۱۸۲۲Anticardiolipin-RPR-BEST۴۰۰
۱۸۳۸ILC-antipallidum۲۴ vials x 0.2ml
۱۸۴۰Antipallidum control panel۸ vials x 0.2ml
۱۸۵۱RecombiBest antipallidum-IgG (set 1)۲×۹۶
۱۸۵۲RecombiBest antipallidum-IgG (set 2)۱۲×۸
۱۸۵۴RecombiBest antipallidum-total antibodies (set 3/auto)۲۴×۸
۱۸۵۵RecombiBest antipallidum-total antibodies (set 1)۲×۹۶
۱۸۵۶RecombiBest antipallidum-total antibodies (set 2)۱۲×۸
۱۸۵۷RecombiBest antipallidum-total antibodies (set 1/str)۲۴×۸
۱۸۵۸RecombiBest antipallidum-IgM۱۲×۸
۱۸۶۰Treponema pallidum-blot-BEST۲۴
۱۸۹۶RealBest DNA Treponema pallidum (Set 2)۵۰
۱۸۹۸RealBest DNA Treponema pallidum (Set 1)۴۸
۱۹۴۴Chlamydophila pneumoniae – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۱۹۴۶Chlamydophila pneumoniae – IgM – EIA – BEST۱۲×۸
۱۹۴۸Chlamydophila pneumoniae – IgA – EIA – BEST۱۲×۸
۱۹۶۴ChlamyBest C.trachomatis-IgG۱۲×۸
۱۹۶۶ChlamyBest C.trachomatis-IgM۱۲×۸
۱۹۶۸ChlamyBest C.trachomatis-IgA۱۲×۸
۱۹۷۲ChlamyBest cHSP60-IgG۱۲×۸
۱۹۸۲ChlamyBest MOMP + pgp3-IgG۱۲×۸
۱۹۹۶RealBest DNA Chlamydia trachomatis (Set 2)۱۰۰
۱۹۹۸RealBest DNA Chlamydia trachomatis (Set 1)۹۶
۲۰۵۲Trichomonas vaginalis-IgG-EIA-BEST۱۲×۸
۲۰۵۸Trichomonas vaginalis-IgA-EIA-BEST۱۲×۸
۲۰۹۶RealBest DNA Trichomonas vaginalis (Set 2)۱۰۰
۲۰۹۸RealBest DNA Trichomonas vaginalis (Set 1)۹۶
۲۱۵۰RealBest DNA HHV -6 (Set 1)۴۸
۲۱۵۱RealBest DNA HHV -6 (Set 2)۵۰
۲۱۵۲VectoHSV – IgG۱۲×۸
۲۱۵۴VectoHSV – IgM۱۲×۸
۲۱۵۶VectoHSV – 1,2 – IgG – avidity۶×۸
۲۱۵۸VectoHSV–۱ – IgG۱۲×۸
۲۱۶۰VectoHHV-8 – IgG۱۲×۸
۲۱۶۶VectoHHV-6 – IgG۱۲×۸
۲۱۷۰VectoEBV – NA – IgG۱۲×۸
۲۱۷۲VectoEBV – EA – IgG۱۲×۸
۲۱۷۶VectoEBV – VCA – IgM۱۲×۸
۲۱۸۰VectoHSV–۲ – IgG۱۲×۸
۲۱۸۱VectoHSV–۲ – IgM۱۲×۸
۲۱۸۲VectoHSV-2 – IgG – avidity۶×۸
۲۱۸۳VectoEBV–VCA–IgG –avidity۶×۸
۲۱۸۴VectoEBV – VCA – IgG۱۲×۸
۲۱۸۶VectoVZV – gE – IgG۱۲×۸
۲۱۸۷RealBest DNA VZV (Set 2)۵۰
۲۱۸۸VectoVZV – IgM۱۲×۸
۲۱۹۲VectoVZV – IgG۱۲×۸
۲۱۹۳RealBest DNA HSV -1,2 (Set 1)۹۶
۲۱۹۴RealBest DNA HSV -1,2 (Set 2)۱۰۰
۲۱۹۵RealBest DNA HSV -1 / HSV -2 (Set 1)۹۶
۲۱۹۶RealBest DNA EBV (Set 2)۱۰۰
۲۱۹۷RealBest DNA HSV -1 / HSV -2 (Set 2)۱۰۰
۲۱۹۸RealBest DNA EBV (Set 1)۹۶
۲۲۵۴Ureaplasma urealyticum-IgG-EIA-BEST۱۲×۸
۲۲۵۸Ureaplasma urealyticum-IgA-EIA-BEST۱۲×۸
۲۲۹۲RealBest DNA Ureaplasma species (Set 1)۹۶
۲۲۹۳RealBest DNA Ureaplasma species (Set 2)۱۰۰
۲۲۹۴RealBest DNA Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (Set 1)۹۶
۲۲۹۵RealBest DNA Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (Set 2)۱۰۰
۲۲۹۶RealBest DNA Ureaplasma urealyticum (Set 2)۱۰۰
۲۲۹۸RealBest DNA Ureaplasma urealyticum (Set 1)۹۶
۲۳۵۲AB – Tub – BEST۱۲×۸
۲۳۹۸RealBest DNA МВТС۴۸
۲۵۵۲VectoRubella – IgG۱۲×۸
۲۵۵۴VectoRubella – IgM۱۲×۸
۲۵۵۶VectoRubella – IgG – avidity۶×۸
۲۵۶۰Rubella – IgM-EIA-BEST۱۲×۸
۲۶۰۲VectoMumps-IgG۱۲×۸
۲۶۰۴VectoMumps-IgM۱۲×۸
۲۷۵۲Toxocara – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۲۸۰۱RealBest DNA Parvovirus B19 (Set 1)۹۶
۲۹۵۲Opisthorchis – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۲۹۵۴Opisthorchis – IgM – EIA – BEST۱۲×۸
۲۹۵۶Opisthorchis – CIC – EIA – BEST۱۲×۸
۲۹۵۸Clonorchis – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۳۰۰۱MINIpol (set 1)۱۰ vials x 0.2ml
۳۰۰۲MINIpol (set 2)۱۰ vials x 1.0ml
۳۰۰۳MINIpol (set 3)۱۰ vials x 1.0ml
۳۰۲۰NDS۱۰ vials x 1.0ml
۳۱۵۲Trichinella – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۳۱۵۴Trichinella – IgM – EIA – BEST۱۲×۸
۳۲۰۲Yersinia-IgG-EIA -BEST۱۲×۸
۳۲۰۴Yersinia-IgA-EIA -BEST۱۲×۸
۳۲۰۶Yersinia-IgM-EIA -BEST۱۲×۸
۳۳۵۴Helminths – IgG – EIA – BEST۲۴x 8
۳۳۵۶Echinococcus – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۳۴۵۲Ascaris – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۳۴۵۴Anisakis-IgG-EIA-BEST۱۲×۸
۳۴۵۶Cysticercus-IgG-EIA-BEST۱۲×۸
۳۵۵۲Lamblia – antibodies – EIA – BEST۱۲×۸
۳۵۵۴Lamblia – IgM – EIA – BEST۱۲×۸
۳۵۵۶Lamblia – antigen – EIA – BEST۱۲×۸
۳۶۵۲Brucellosis-IgG-EIA-BEST۱۲×۸
۳۶۵۴Brucellosis-IgA-EIA-BEST۱۲×۸
۳۶۵۶Brucellosis-IgM-EIA-BEST۱۲×۸
۳۶۵۸Brucellosis-antibodies-EIA-BEST۱۲×۸
۳۷۲۴Helico-Express۱۳
۳۷۵۲HelicoBest – antibodies۱۲×۸
۳۷۵۴IgG – Gliadin – EIA – BEST۱۲×۸
۳۷۵۶IgA – Gliadin – EIA – BEST۱۲×۸
۳۷۵۸IgA – transglutaminase – EIA – BEST۶×۸
۳۷۶۲Pepsinogen I – EIA – BEST۱۲×۸
۳۷۶۴Pepsinogen 2 – EIA – BEST۱۲×۸
۳۷۹۶RealBest DNA Helicobacter pylori (Set 2)۵۰
۳۷۹۸RealBest DNA Helicobacter pylori (Set 1)۴۸
۳۸۰۴RealBest-Genetics MCM6۴۸
۳۸۱۱RealBest-Genetics Interleukin 28B۴۸
۳۹۵۲TSH – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۵۴T3 total – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۵۶T4 total – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۵۸Anti-TG – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۶۰Prolactin – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۶۲T4 free – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۶۴Cortisol – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۶۶TG-EIA-BEST۱۲×۸
۳۹۶۸Anti – TPO – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۷۰T3 free – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۷۲Testosterone – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۷۴FSH – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۷۶LH – EIA – BEST۱۲×۸
۳۹۷۸Progesterone-EIA-BEST۱۲×۸
۴۰۰۱C-peptide-EIA-BEST۱۲×۸
۴۰۰۲Insulin-EIA-BEST۱۲×۸
۴۱۵۴HCG – EIA – BEST۱۲×۸
۴۱۵۸Free β-HCG – EIA – BEST۱۲×۸
۴۱۶۰PAPP-A – EIA – BEST۱۲×۸
۴۲۰۱RealBest DNA Mobiluncus mulieris / Mobiluncus curtisi (Set 1)۹۶
۴۲۰۲RealBest DNA Mobiluncus mulieris / Mobiluncus curtisi (Set 2)۱۰۰
۴۲۰۳RealBest DNA Bacteroides species (Set 1)۹۶
۴۲۰۵RealBest Lactonorm (Set 1)۹۶
۴۲۰۶RealBest Lactonorm (Set 2)۱۰۰
۴۲۰۷RealBest DNA Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae (Set 1)۹۶
۴۲۰۸RealBest DNA Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae (Set 2)۱۰۰
۴۲۱۲RealBest DNA Prevotella species / Leptotrichia amnionii group (Set 1)۹۶
۴۲۱۳RealBest DNA Prevotella species / Leptotrichia amnionii group (Set 2)۱۰۰
۴۲۱۴RealBest DNA Saccharimonas aalborgensis (TM7) / BVAB2 (Set 1)۹۶
۴۳۵۲Mycoplasma hominis-IgG-EIA-BEST۱۲×۸
۴۳۵۸Mycoplasma hominis-IgA-EIA-BEST۱۲×۸
۴۳۶۲Mycoplasma pneumonia – IgG – EIA – BEST۱۲×۸
۴۳۶۶Mycoplasma pneumonia – IgM – EIA – BEST۱۲×۸
۴۳۶۸Mycoplasma pneumonia – IgA – EIA – BEST۱۲×۸
۴۳۹۳RealBest DNA Mycoplasma hominis (Set 2)۱۰۰
۴۳۹۴RealBest DNA Mycoplasma genitalium (Set 2)۱۰۰
۴۳۹۶RealBest DNA Mycoplasma genitalium (Set 1)۹۶
۴۳۹۸RealBest DNA Mycoplasma hominis (Set 1)۹۶
۴۴۹۴RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae (test 2, Set 1)۹۶
۴۴۹۵RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae (test 2, Set 2)۱۰۰
۴۴۹۶RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae (Set 2)۱۰۰
۴۴۹۸RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae (Set 1)۹۶
۴۵۹۶RealBest DNA Gardnerella vaginalis (set 2)۱۰۰
۴۵۹۸RealBest DNA Gardnerella vaginalis (set 1)۹۶
۴۶۵۲Candida-IgG-EIA-BEST۱۲×۸
۴۶۵۴Candida-IgM-EIA-BEST۱۲×۸
۴۶۵۶Candida-IgA-EIA-BEST۱۲×۸
۴۶۹۶RealBest DNA Candida albicans (Set 2)۱۰۰
۴۶۹۸RealBest DNA Candida albicans (Set 1)۹۶
۴۷۵۲Aspergill-IgG-EIA-BEST۱۲×۸
۴۹۰۲VectoHanta-IgG۱۲×۸
۴۹۰۴VectoHanta-IgM۱۲×۸
۵۰۵۲VectoCrimea-CHF-IgG۱۲×۸
۵۰۵۴VectoCrimea-CHF-IgM۱۲×۸
۵۰۵۶VectoCrimea-CHF-antigen۱۲×۸
۵۱۵۰VectoNile-IgM۱۲×۸
۵۱۵۲VectoNile-IgG۱۲×۸
۵۱۵۴VectoNile-IgG-avidity۶×۸
۵۳۹۶RealBest DNA Borrellia burgdorferi s.l./ RNA TBEV (Set 1)۴۸
۵۳۹۸RealBest DNA Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris / Ehrlichia chaffeensis (Set 1)۴۸
۵۳۹۹RealBest DNA Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris / Ehrlichia chaffeensis (Set 2)۵۰
۶۰۰۱IgE-Allergoscreen – EIA – BEST۱۲×۸
۶۰۰۳IgG4-Allergoscreen – EIA – BEST۱۲×۸
۸۴۴۳RealBest DNA HPV 44 (Set 2)۱۰۰
۸۴۴۷RealBest DNA HPV 44 (Set 1)۹۶
۸۴۴۹RealBest DNA HPV 26/53/66 (Set 1)۹۶
۸۴۵۰RealBest DNA HPV 26/53/66 (Set 2)۱۰۰
۸۴۵۱RealBest DNA HPV 68/73/82 (Set 1)۹۶
۸۴۵۲RealBest DNA HPV 68/73/82 (Set 2)۱۰۰
۸۴۵۳PSA total – EIA – BEST (set 2)۱۲×۸
۸۴۵۴CEA – EIA – BEST۱۲×۸
۸۴۵۶AFP – EIA – BEST۱۲×۸
۸۴۵۷RealBest DNA HPV 26/51 (Set 2)۱۰۰
۸۴۵۸PSA total – EIA – BEST (set 1)۱۲×۸
۸۴۵۹RealBest DNA HPV 26/51 (Set 1)۹۶
۸۴۶۰PSA free – EIA – BEST۱۲×۸
۸۴۶۶CA – ۱۲۵ – EIA – BEST۱۲×۸
۸۴۶۸TPBG – EIA – BEST۱۲×۸
۸۴۶۹RealBest DNA HPV 35/45 (Set 1)۹۶
۸۴۷۰CA 19-9 – EIA – BEST۱۲×۸
۸۴۷۱RealBest DNA HPV 31/33 (Set 1)۹۶
۸۴۷۲CA 15-3 – EIA – BEST۱۲×۸
۸۴۷۳RealBest DNA HPV 16/18 (Set 1)۹۶
۸۴۷۴RealBest DNA HPV 16/18 (Set 2)۱۰۰
۸۴۷۵RealBest DNA HPV 6/11 (Set 1)۹۶
۸۴۷۶NSE-EIA-BEST۱۲×۸
۸۴۷۷RealBest DNA HPV 35/45 (Set 2)۱۰۰
۸۴۷۸RealBest DNA HPV HCR genotype (quantitative, set 1)۹۶
۸۴۷۹RealBest DNA HPV HCR genotype (Set 1)۹۶
۸۴۸۰RealBest DNA HPV 31/33 (Set 2)۱۰۰
۸۴۸۱RealBest DNA HPV 6/11 (Set 2)۱۰۰
۸۴۸۲RealBest DNA HPV HCR genotype (Set 2)۹۹
۸۴۸۷RealBest DNA HPV HCR genotype (quantitative, set 2)۹۹
۸۴۸۸RealBest DNA HPV 68 (Set 1)۹۶
۸۴۸۹RealBest DNA HPV 68 (Set 2)۱۰۰
۸۵۵۲Ferritin – EIA – BEST۱۲×۸
۸۶۵۲VectoRheumatoid factor M-class۱۲×۸
۸۶۵۴VectoRheumatoid factor total۱۲×۸
۸۶۵۶Vecto-dsDNA–IgG۱۲×۸
۸۶۵۸Vecto – ssDNA – IgG۱۲×۸
۸۶۶۰IgE total – EIA – BEST۱۲×۸
۸۶۶۲IgG total – EIA – BEST۱۲×۸
۸۶۶۴IgM total – EIA – BEST۱۲×۸
۸۶۶۶IgA total – EIA – BEST۱۲×۸
۸۶۶۸IgA secretory – EIA – BEST۱۲×۸
۸۶۷۴Immunoscreen-G, M, A-EIA-BEST۳۲×۳
۸۷۵۲γ-Interferon – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۵۴Interleukin-4 – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۵۶α -TNF – EIA-BEST۱۲×۸
۸۷۵۸α-Interferon – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۶۰α-Interferon – autoimmune antibodies – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۶۲Interleukin-8 – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۶۶Interleukin-1 β – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۶۸Interleukin-6 – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۷۰Interleukin-18 – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۷۲Interleukin-2 – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۷۴Interleukin-10 – EIA – BEST۱۲×۸
۸۷۷۶Erythropoietin – EIA – BEST۱۲×۸
۸۸۱۴RealBest Hemolytic۵۰
۸۸۴۵RealBest-Genetics DNA- express۵۰
۸۸۴۹RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 1, version 1-16, А)۴۸(۳×۱۶)
۸۸۵۰RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 2, version 2-16, А)۴۸(۳×۱۶)
۸۸۷۹Lysis solution (А)۱ vial x140ml
۸۸۸۰RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 2, version 2-96)۹۶
۸۸۸۵Transportation solution (set 2)۲۰۰ x 500 µl
۸۸۸۷Lysis solution۲۰۰ x 500 µl
۸۸۸۸RealBest Sample Validation (Set 1)۹۶
۸۸۸۹RealBest DNA- extraction 3۹۶
۸۸۹۰RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 1, version 1-16)۴۸(۳×۱۶)
۸۸۹۱RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 1, version 1-8)۴۸(۶×۸)
۸۸۹۲RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 2, version 2-16)۴۸(۳×۱۶)
۸۸۹۳RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 2, version 2-8)۴۸(۶×۸)
۸۸۹۴Transportation solution۱۰۰ x 300 µl
۸۸۹۵RealBest extraction 1000۴۸
۸۸۹۶RealBest extraction 100۴۸
۸۸۹۷RealBest DNA- extraction 2۹۶
۸۸۹۸RealBest DNA- extraction 1۹۶
۸۸۹۹RealBest DNA- express۱۰۰
۹۰۰۲CRP – EIA – BEST۱۲×۸
۹۰۰۴Procalcitonin – EIA –BEST۱۲×۸
۹۱۰۲NTproBNP – EIA – BEST۱۲×۸
۹۱۰۴FABP – EIA – BEST۱۲×۸
۹۱۰۶Troponin I – EIA – BEST۱۲×۸
۹۱۰۸Myoglobin – EIA – BEST۱۲×۸
۹۱۲۰D-dimer – EIA – BEST۱۲×۸

واردات کیت تحقیقاتی و آزمایشگاهی

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – ایران علی بابا
بزرگترین وارد کننده کیت تحقیقاتی و کیت آزمایشگاهی در ایران,
تهران, ایران 02166074277
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
URL: https://iran-alibaba.ir

نظر (0)Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.