تماس: 09357007743 ورود

کیت تشخیصی ELISA و real-time PCR

ژانویه 15, 2020 (0) نظر , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کیت تشخیصی ELISA و real-time PCR | ایران علی بابا واردکننده کیت تحقیقاتی و کیت آزمایشگاهی از تمامی برندهای معتبر در ایران

کیت تشخیصی ELISA و real-time PCR

کیت تشخیصی ELISA و real-time PCR :

خرید کیت آزمایشگاهی اهمیت زیادی برای جامعه آزمایشگاهی و مردم دارد.

کیت های آزمایشگاهی، تست های تشخیصی آزمایشگاهی (IVD) هستند که روش برجسته‌ای برای بررسی و شناسایی اطلاعات بیماری ها می‌باشد، تا در کمترین زمان و با بیشترین دقت و صحت وضعیت بدن انسان را بررسی کنند.

کیت آزمایشگاهی و این تست های تشخیصی برای آزمایش بر روی نمونه های به دست آمده از بدن انسان مانند: خون، ادرار، مدفوع، بافت، بزاق و سایر مایعات بدن طراحی و ساخته شده‌اند تا اطلاعاتی را برای اهداف غربال گری، تشخیص نوع بیماری یا نظارت بر درمان آن بیماری ارائه دهند.

صحت و دقت آزمایش های تشخیصی با پیشرفت فناوری در جهان، بالا رفته و در واقع کیت‌ها برای تعیین وضعیت سلامتی افراد در نظر گرفته شده اند، بنابراین برای تأیید بیماری و یا عدم بیماری؛ خرید کیت های تشخیص آزمایشگاهی ضروری هستند.

کیت های آزمایشگاهی یا تحقیقاتی توسط کمپانی های سازنده با توجه به اهداف انجام آزمایش و تحقیقات مربوطه و با تکیه بر کاربرد آن در زمینه های مختلف آزمایشگاهی و پزشکی به بازار ارائه شده و توسط مصرف کنندگان خریداری می‌شود.

واکنش هاي زنجيره اي پلي مراز يا PCR تکنيکي علمي در زيست مولکولي است که انقلابي در دانش و فناوري هاي زيست مولکولي ايجاد کرد.

 PCR تکنيکي براي تکثير يک يا تعداد اندکي از نسخه هاي يک قطعه DNA به ميليون ها نسخه است. اساس PCR استفاده از توانايي آنزيم DNA پليمراز براي سنتز رشته هاي جديد DNA مکمل DNA اي که به عنوان رشته ي الگو در نظر گرفته شده بود، است.

PCR در حال حاضر روش معمول و در اغلب موارد ضروري در آزمايشگاه هاي پژوهش هاي پزشکي و زيستي است و براي انواع برنامه هاي کاربردي استفاده مي شود، از جمله کلونينگ، تعيين توالي DNA، فيلوژني يا علم بررسي تکامل موجودات، آناليز عملکرد ژن ها، تشخيص بيماري هاي ژنتيکي، تعيين اثر انگشت DNA (که در علوم پزشکي قانوني و تست رد اخوت استفاده مي شود)، و تشخيص آلودگي ها و عفونت هاي ويروسي مي باشد.

شرکت ایران علی بابا واردکننده کیت تحقیقاتی و کیت آزمایشگاهی از تمامی برندهای معتبر در ایران می باشد.

با تشکر از برند اول ایران و همکاری افتخاری با ما سفیر آما کیان

سفارش : 09357007743 و 09128308091

لیست کیت های تشخیصی   real-time PCR، ELISA 

Cat.  Kit Name CEmark  Number of Tests
۰۱۳۴ HIV-1 p24 – antigen – EIA – BEST ۱۲×۸
۰۱۳۸ ILC anti-HIV-1 ۱۸ vials
۰۱۴۱ HIV (-) standart panel ۱۶ vials
۰۱۴۲ HIV-1 ab (+) standart panel ۱۶ vials
۰۱۴۳ HIV-2 ab (+) standart panel ۸ vials
۰۱۴۴ HIV-1 p24  (+) standart panel ۶ vials
۰۱۵۰ CombiBest HIV – 1,2 AG/AB (set 3/auto) ۲۴×۸
۰۱۵۱ CombiBest HIV – 1,2 AG/AB (set 1) ۲۴×۸
۰۱۵۲ CombiBest HIV – 1,2 AG/AB (set 2) ۱۲×۸
۰۱۶۰ LIA-Blot-HIV-1,2 BEST ۲۴
۰۱۷۰ CombiBest anti-HIV 1+2 (set 3/auto) ۲۴×۸
۰۱۷۱ CombiBest anti-HIV 1+2 (set 1) ۲×۹۶
۰۱۷۲ CombiBest anti-HIV 1+2 (set 2) ۱۲×۸
۰۱۷۳ CombiBest anti-HIV 1+2 (set 1/str) ۲۴×۸
۰۱۹۰ UniBest HIV – ۱,۲ Ab (set 3/auto) ۲۴×۸
۰۱۹۱ UniBest HIV – ۱,۲ Ab (set 1) ۲×۹۶
۰۱۹۲ UniBest HIV – 1,2 Ab (set 2) ۱۲×۸
۰۱۹۳ UniBest HIV – ۱,۲ Ab (set 1/str) ۲۴×۸
۰۱۹۵ RealBest HIV PCR (Set 1) ۹۶
۰۱۹۶ RealBest HIV PCR (Set 2) ۹۶
۰۱۹۷ RealBest RNA HIV (Form 2) ۴۸
۰۱۹۸ RealBest RNA HIV (Form 1) ۴۸
۰۱۹۹ RealBest RNA HIV (quantitative) ۴۸
۰۳۵۲ Vectohep A – IgM ۱۲×۸
۰۳۵۶ HAV – antigen – EIA – BEST ۱۲×۸
۰۳۶۲ Vectohep A – IgG ۱۲×۸
۰۳۹۷ RealBest RNA HAV (Set 2) ۵۰
۰۳۹۸ RealBest RNA HAV (Set 1) ۴۸
۰۴۴۰ RealBest DNA Candida parapsilosis / Candida tropicalis (Set 1) ۹۶
۰۴۴۱ RealBest DNA Candida parapsilosis / Candida tropicalis (Set 2) ۱۰۰
۰۴۴۲ RealBest DNA Candida famata / Candida guilliermondii (Set 1) ۹۶
۰۴۴۳ RealBest DNA Candida famata / Candida guilliermondii (Set 2) ۱۰۰
۰۴۴۴ RealBest DNA Candida albicans / Gardnerella vaginalis (Set 1) ۹۶
۰۴۴۵ RealBest DNA Candida albicans / Gardnerella vaginalis (Set 2) ۱۰۰
۰۴۴۶ RealBest DNA Candida krusei / Candida glabrata (Set 1) ۹۶
۰۴۴۷ RealBest DNA Candida krusei / Candida glabrata (Set 2) ۱۰۰
۰۴۴۸ RealBest DNA Candida albicans / Fungi (Set 1) ۹۶
۰۴۴۹ RealBest DNA Candida albicans / Fungi (Set 2) ۱۰۰
۰۴۵۵ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Ureaplasma spеcies (Set 1) ۹۶
۰۴۵۶ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Ureaplasma spеcies (Set 2) ۱۰۰
۰۴۵۷ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (Set 1) ۹۶
۰۴۵۸ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (Set 2) ۱۰۰
۰۴۷۷ RealBest DNA Trichomonas vaginalis / Gardnerella vaginalis (Set 1) ۹۶
۰۴۷۸ RealBest DNA Trichomonas vaginalis / Gardnerella vaginalis (Set 2) ۱۰۰
۰۴۸۶ RealBest DNA CMV / HSV 1,2 (Set 2) ۱۰۰
۰۴۸۷ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium (Set 2) ۱۰۰
۰۴۸۸ RealBest PCR-12 STI ۹۶
۰۴۸۹ RealBest DNA CMV / HSV 1,2 (Set 1) ۹۶
۰۴۹۰ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium (Set 1) ۹۶
۰۴۹۱ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Ureaplasma urealyticum (Set 2) ۱۰۰
۰۴۹۲ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Ureaplasma urealyticum (Set 1) ۹۶
۰۴۹۳ RealBest DNA Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium (Set 2) ۱۰۰
۰۴۹۴ RealBest DNA Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium (Set 1) ۹۶
۰۴۹۵ RealBest DNA Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae (Set 2) ۱۰۰
۰۴۹۶ RealBest DNA Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae (Set 1) ۹۶
۰۴۹۷ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Trichomonas vaginalis (Set 2) ۱۰۰
۰۴۹۸ RealBest DNA Chlamydia trachomatis / Trichomonas vaginalis (Set 1) ۹۶
۰۵۳۸ ILC HBsAg ۲۴ vials x 0,5ml
۰۵۴۰ HBsAg subtypes and mutant forms serum panel ۲۴ vials x 1ml
۰۵۴۲ HBsAg – EIA – BEST (set 1/auto) ۲۴×۸
۰۵۴۳ HBsAg – EIA – BEST (set 2) ۲۴×۸
۰۵۴۴ HBsAg – EIA – BEST (set 3) ۱۲×۸
۰۵۴۵ HBsAg-EIA-BEST (quantitative analysis) ۱۲×۸
 b HBsAg – confirmatory – EIA – BEST ۶×۸
۰۵۴۸ Vectohep B-HBs-antigen (set 2) ۱۰۰
۰۵۵۵ Vectohep B-HBs-antigen (set 1) ۲×۹۶
۰۵۵۶ Vectohep B-HBs-antigen (set 3) ۱۲×۸
۰۵۵۷ Vectohep B-HBs-antigen (set 2) ۲۴×۸
۰۵۵۸ Vectohep B-HBs-antigen (set 1) ۶×۸
۰۵۵۹ Vectohep B-HBs-antigen (set 4) ۴۸۰
۰۵۶۰ Vectohep B-HBs-antigen (set 1/auto) ۲۴×۸
۰۵۶۲ VectoHBsAg-antibodies ۱۲×۸
۰۵۶۴ VectoHBcAg-IgM ۱۲×۸
۰۵۶۶ VectoHBcAg-antibodies ۱۲×۸
۰۵۷۴ HepaBest anti-HBc-IgG ۱۲×۸
۰۵۷۶ VectoHBe-antigen ۱۲×۸
۰۵۷۸ VectoHBe-IgG ۱۲×۸
۰۵۸۲ Vectohep B-HBs-antigen-2 (set 1/auto) ۲۴×۸
۰۵۸۳ Vectohep B-HBs-antigen-2 (set 2) ۲۴×۸
۰۵۸۴ Vectohep B-HBs-antigen-2 (set 3) ۱۲×۸
۰۵۸۶ Vectohep B-HBs-antigen-2 confirmatory ۶×۸
۰۵۹۲ RealBest HBV/HBC/HIV PCR ۴۸
۰۵۹۵ RealBest HBV PCR (Set 1/quantitive) ۹۶
۰۵۹۶ RealBest HBV PCR (Set 2) ۹۶
۰۵۹۹ RealBest DNA HBV (quantitative) ۴۸
۰۷۱۲ HCV-blot-BEST ۲۰
۰۷۳۸ ILC anti-HCV ۲۴ vials
۰۷۴۰ Anti-HCV control panel ۶ vials x 0.4ml
۰۷۴۱ Anti-HCV standart panel ۲۴ vials
۰۷۶۰ RecombiBest anti-HCV-IgM ۱۲×۸
۰۷۷۰ Best anti-HCV (set 1/auto) ۲۴×۸
۰۷۷۱ Best anti-HCV (set 1) ۲×۹۶; ۱۲×۸; ۲۴×۸
۰۷۷۲ Best anti-HCV (set 2) ۱۲×۸
۰۷۷۳ Best anti-HCV (set 3) ۲۴×۸
۰۷۷۴ Best anti-HCV-spectrum ۶×۴
۰۷۷۵ Best anti-HCV (set 4) ۶۰×۸
۰۷۷۶ Best anti-HCV-confirmatory test ۱۲×۴
۰۷۷۷ HCV AG/AB-EIA-BEST (set 1) ۱۲×۸
۰۷۷۸ HCV AG/AB-EIA-BEST (set 2) ۲۴×۸
۰۷۷۹ HCV core-antigen-EIA-BEST ۱۲×۸
۰۷۹۳ RealBest RNA HCV-1/2/3 ۴۸
۰۷۹۴ RealBest HCV PCR (Set 1) ۹۶
۰۷۹۵ RealBest HCV PCR (Set 2) ۹۶
۰۷۹۷ RealBest RNA HCV-Genotype ۴۸
۰۷۹۹ RealBest RNA HCV (quantitative) ۴۸
۰۹۵۲ Vectohep D – IgM ۱۲×۸
۰۹۵۴ Vectohep D – antibodies ۱۲×۸
۰۹۹۷ RealBest RNA HDV (Set 2) ۵۰
۰۹۹۸ RealBest RNA HDV (Set 1) ۴۸
۱۰۵۶ Vectohep E – IgG ۱۲×۸
۱۰۵۸ Vectohep E – IgM ۱۲×۸
۱۱۵۲ VectoTBE-IgM ۱۲×۸
۱۱۵۴ VectoTBE-antigen ۱۲×۸
۱۱۵۶ VectoTBE-IgG ۱۲×۸
۱۱۹۸ RealBest RNA TBEV (Set 1) ۴۸
۱۱۹۹ RealBest RNA TBEV (Set 2) ۵۰
۱۳۵۶ VectoMeasles-IgG ۱۲×۸
۱۳۵۸ VectoMeasles-IgM ۱۲×۸
۱۴۵۲ LymeBest-IgG ۱۲×۸
۱۴۵۴ LymeBest-IgM ۱۲×۸
۱۴۹۵ RealBest DNA Borrellia miyamotoi (Set 1) ۴۸
۱۴۹۶ RealBest DNA Borrellia miyamotoi (Set 2) ۵۰
۱۴۹۸ RealBest DNA Borrellia burgdorferi s.l. (Set 1) ۴۸
۱۴۹۹ RealBest DNA Borrellia burgdorferi s.l. (Set 2) ۵۰
۱۵۵۲ VectoCMV – IgM ۱۲×۸
۱۵۵۴ VectoCMV – IgG ۱۲×۸
۱۵۵۶ CMV – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۱۵۵۸ VectoCMV – IgG-avidity ۶×۸
۱۵۶۰ CMV-IgG-blot-BEST ۲۰
۱۵۶۶ VectoCMV – IEA – antibodies ۱۲×۸
۱۵۹۶ RealBest DNA CMV (Set 2) ۱۰۰
۱۵۹۸ RealBest DNA CMV (Set 1) ۹۶
۱۶۵۲ Rotavirus – antigen – EIA – BEST ۱۲×۸
۱۶۵۴ Adenovirus – antigen – EIA – BEST ۱۲×۸
۱۶۵۶ Norovirus – antigen – EIA – BEST ۱۲×۸
۱۷۵۲ VectoToxo – IgG ۱۲×۸
۱۷۵۴ VectoToxo – IgA ۱۲×۸
۱۷۵۶ VectoToxo – IgM ۱۲×۸
۱۷۶۰ Toxo – IgM- IEA-BEST ۱۲×۸
۱۷۶۲ VectoToxo – IgG – avidity ۶×۸
۱۷۶۴ VectoToxo – antibodies ۱۲×۸
۱۷۹۶ RealBest DNA Toxoplasmа gondii (Set 2) ۵۰
۱۷۹۸ RealBest DNA Toxoplasmа gondii (Set 1) ۴۸
۱۸۲۰ TPHA-BEST-antipallidum ۱۰۰
۱۸۲۲ Anticardiolipin-RPR-BEST ۴۰۰
۱۸۳۸ ILC-antipallidum ۲۴ vials x 0.2ml
۱۸۴۰ Antipallidum control panel ۸ vials x 0.2ml
۱۸۵۱ RecombiBest antipallidum-IgG (set 1) ۲×۹۶
۱۸۵۲ RecombiBest antipallidum-IgG (set 2) ۱۲×۸
۱۸۵۴ RecombiBest antipallidum-total antibodies (set 3/auto) ۲۴×۸
۱۸۵۵ RecombiBest antipallidum-total antibodies (set 1) ۲×۹۶
۱۸۵۶ RecombiBest antipallidum-total antibodies (set 2) ۱۲×۸
۱۸۵۷ RecombiBest antipallidum-total antibodies (set 1/str) ۲۴×۸
۱۸۵۸ RecombiBest antipallidum-IgM ۱۲×۸
۱۸۶۰ Treponema pallidum-blot-BEST ۲۴
۱۸۹۶ RealBest DNA Treponema pallidum (Set 2) ۵۰
۱۸۹۸ RealBest DNA Treponema pallidum (Set 1) ۴۸
۱۹۴۴ Chlamydophila pneumoniae – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۱۹۴۶ Chlamydophila pneumoniae – IgM – EIA – BEST ۱۲×۸
۱۹۴۸ Chlamydophila pneumoniae – IgA – EIA – BEST ۱۲×۸
۱۹۶۴ ChlamyBest C.trachomatis-IgG ۱۲×۸
۱۹۶۶ ChlamyBest C.trachomatis-IgM ۱۲×۸
۱۹۶۸ ChlamyBest C.trachomatis-IgA ۱۲×۸
۱۹۷۲ ChlamyBest cHSP60-IgG ۱۲×۸
۱۹۸۲ ChlamyBest MOMP + pgp3-IgG ۱۲×۸
۱۹۹۶ RealBest DNA Chlamydia trachomatis (Set 2) ۱۰۰
۱۹۹۸ RealBest DNA Chlamydia trachomatis (Set 1) ۹۶
۲۰۵۲ Trichomonas vaginalis-IgG-EIA-BEST ۱۲×۸
۲۰۵۸ Trichomonas vaginalis-IgA-EIA-BEST ۱۲×۸
۲۰۹۶ RealBest DNA Trichomonas vaginalis (Set 2) ۱۰۰
۲۰۹۸ RealBest DNA Trichomonas vaginalis (Set 1) ۹۶
۲۱۵۰ RealBest DNA HHV -6 (Set 1) ۴۸
۲۱۵۱ RealBest DNA HHV -6 (Set 2) ۵۰
۲۱۵۲ VectoHSV – IgG ۱۲×۸
۲۱۵۴ VectoHSV – IgM ۱۲×۸
۲۱۵۶ VectoHSV – 1,2 – IgG – avidity ۶×۸
۲۱۵۸ VectoHSV–۱ – IgG ۱۲×۸
۲۱۶۰ VectoHHV-8 – IgG ۱۲×۸
۲۱۶۶ VectoHHV-6 – IgG ۱۲×۸
۲۱۷۰ VectoEBV – NA – IgG ۱۲×۸
۲۱۷۲ VectoEBV – EA – IgG ۱۲×۸
۲۱۷۶ VectoEBV – VCA – IgM ۱۲×۸
۲۱۸۰ VectoHSV–۲ – IgG ۱۲×۸
۲۱۸۱ VectoHSV–۲ – IgM ۱۲×۸
۲۱۸۲ VectoHSV-2 – IgG – avidity ۶×۸
۲۱۸۳ VectoEBV–VCA–IgG –avidity ۶×۸
۲۱۸۴ VectoEBV – VCA – IgG ۱۲×۸
۲۱۸۶ VectoVZV – gE – IgG ۱۲×۸
۲۱۸۷ RealBest DNA VZV (Set 2) ۵۰
۲۱۸۸ VectoVZV – IgM ۱۲×۸
۲۱۹۲ VectoVZV – IgG ۱۲×۸
۲۱۹۳ RealBest DNA HSV -1,2 (Set 1) ۹۶
۲۱۹۴ RealBest DNA HSV -1,2 (Set 2) ۱۰۰
۲۱۹۵ RealBest DNA HSV -1 / HSV -2 (Set 1) ۹۶
۲۱۹۶ RealBest DNA EBV (Set 2) ۱۰۰
۲۱۹۷ RealBest DNA HSV -1 / HSV -2 (Set 2) ۱۰۰
۲۱۹۸ RealBest DNA EBV (Set 1) ۹۶
۲۲۵۴ Ureaplasma urealyticum-IgG-EIA-BEST ۱۲×۸
۲۲۵۸ Ureaplasma urealyticum-IgA-EIA-BEST ۱۲×۸
۲۲۹۲ RealBest DNA Ureaplasma species (Set 1) ۹۶
۲۲۹۳ RealBest DNA Ureaplasma species (Set 2) ۱۰۰
۲۲۹۴ RealBest DNA Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (Set 1) ۹۶
۲۲۹۵ RealBest DNA Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (Set 2) ۱۰۰
۲۲۹۶ RealBest DNA Ureaplasma urealyticum (Set 2) ۱۰۰
۲۲۹۸ RealBest DNA Ureaplasma urealyticum (Set 1) ۹۶
۲۳۵۲ AB – Tub – BEST ۱۲×۸
۲۳۹۸ RealBest DNA МВТС ۴۸
۲۵۵۲ VectoRubella – IgG ۱۲×۸
۲۵۵۴ VectoRubella – IgM ۱۲×۸
۲۵۵۶ VectoRubella – IgG – avidity ۶×۸
۲۵۶۰ Rubella – IgM-EIA-BEST ۱۲×۸
۲۶۰۲ VectoMumps-IgG ۱۲×۸
۲۶۰۴ VectoMumps-IgM ۱۲×۸
۲۷۵۲ Toxocara – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۲۸۰۱ RealBest DNA Parvovirus B19 (Set 1) ۹۶
۲۹۵۲ Opisthorchis – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۲۹۵۴ Opisthorchis – IgM – EIA – BEST ۱۲×۸
۲۹۵۶ Opisthorchis – CIC – EIA – BEST ۱۲×۸
۲۹۵۸ Clonorchis – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۰۰۱ MINIpol (set 1) ۱۰ vials x 0.2ml
۳۰۰۲ MINIpol (set 2) ۱۰ vials x 1.0ml
۳۰۰۳ MINIpol (set 3) ۱۰ vials x 1.0ml
۳۰۲۰ NDS ۱۰ vials x 1.0ml
۳۱۵۲ Trichinella – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۱۵۴ Trichinella – IgM – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۲۰۲ Yersinia-IgG-EIA -BEST ۱۲×۸
۳۲۰۴ Yersinia-IgA-EIA -BEST ۱۲×۸
۳۲۰۶ Yersinia-IgM-EIA -BEST ۱۲×۸
۳۳۵۴ Helminths – IgG – EIA – BEST ۲۴x 8
۳۳۵۶ Echinococcus – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۴۵۲ Ascaris – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۴۵۴ Anisakis-IgG-EIA-BEST ۱۲×۸
۳۴۵۶ Cysticercus-IgG-EIA-BEST ۱۲×۸
۳۵۵۲ Lamblia – antibodies – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۵۵۴ Lamblia – IgM – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۵۵۶ Lamblia – antigen – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۶۵۲ Brucellosis-IgG-EIA-BEST ۱۲×۸
۳۶۵۴ Brucellosis-IgA-EIA-BEST ۱۲×۸
۳۶۵۶ Brucellosis-IgM-EIA-BEST ۱۲×۸
۳۶۵۸ Brucellosis-antibodies-EIA-BEST ۱۲×۸
۳۷۲۴ Helico-Express ۱۳
۳۷۵۲ HelicoBest – antibodies ۱۲×۸
۳۷۵۴ IgG – Gliadin – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۷۵۶ IgA – Gliadin – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۷۵۸ IgA – transglutaminase – EIA – BEST ۶×۸
۳۷۶۲ Pepsinogen I – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۷۶۴ Pepsinogen 2 – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۷۹۶ RealBest DNA Helicobacter pylori (Set 2) ۵۰
۳۷۹۸ RealBest DNA Helicobacter pylori (Set 1) ۴۸
۳۸۰۴ RealBest-Genetics MCM6 ۴۸
۳۸۱۱ RealBest-Genetics Interleukin 28B ۴۸
۳۹۵۲ TSH – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۵۴ T3 total – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۵۶ T4 total – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۵۸ Anti-TG – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۶۰ Prolactin – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۶۲ T4 free – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۶۴ Cortisol – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۶۶ TG-EIA-BEST ۱۲×۸
۳۹۶۸ Anti – TPO – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۷۰ T3 free – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۷۲ Testosterone – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۷۴ FSH – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۷۶ LH – EIA – BEST ۱۲×۸
۳۹۷۸ Progesterone-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۰۰۱ C-peptide-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۰۰۲ Insulin-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۱۵۴ HCG – EIA – BEST ۱۲×۸
۴۱۵۸ Free β-HCG – EIA – BEST ۱۲×۸
۴۱۶۰ PAPP-A – EIA – BEST ۱۲×۸
۴۲۰۱ RealBest DNA Mobiluncus mulieris / Mobiluncus curtisi (Set 1) ۹۶
۴۲۰۲ RealBest DNA Mobiluncus mulieris / Mobiluncus curtisi (Set 2) ۱۰۰
۴۲۰۳ RealBest DNA Bacteroides species (Set 1) ۹۶
۴۲۰۵ RealBest Lactonorm (Set 1) ۹۶
۴۲۰۶ RealBest Lactonorm (Set 2) ۱۰۰
۴۲۰۷ RealBest DNA Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae (Set 1) ۹۶
۴۲۰۸ RealBest DNA Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae (Set 2) ۱۰۰
۴۲۱۲ RealBest DNA Prevotella species / Leptotrichia amnionii group (Set 1) ۹۶
۴۲۱۳ RealBest DNA Prevotella species / Leptotrichia amnionii group (Set 2) ۱۰۰
۴۲۱۴ RealBest DNA Saccharimonas aalborgensis (TM7) / BVAB2 (Set 1) ۹۶
۴۳۵۲ Mycoplasma hominis-IgG-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۳۵۸ Mycoplasma hominis-IgA-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۳۶۲ Mycoplasma pneumonia – IgG – EIA – BEST ۱۲×۸
۴۳۶۶ Mycoplasma pneumonia – IgM – EIA – BEST ۱۲×۸
۴۳۶۸ Mycoplasma pneumonia – IgA – EIA – BEST ۱۲×۸
۴۳۹۳ RealBest DNA Mycoplasma hominis (Set 2) ۱۰۰
۴۳۹۴ RealBest DNA Mycoplasma genitalium (Set 2) ۱۰۰
۴۳۹۶ RealBest DNA Mycoplasma genitalium (Set 1) ۹۶
۴۳۹۸ RealBest DNA Mycoplasma hominis (Set 1) ۹۶
۴۴۹۴ RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae (test 2, Set 1) ۹۶
۴۴۹۵ RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae (test 2, Set 2) ۱۰۰
۴۴۹۶ RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae (Set 2) ۱۰۰
۴۴۹۸ RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae (Set 1) ۹۶
۴۵۹۶ RealBest DNA Gardnerella vaginalis (set 2) ۱۰۰
۴۵۹۸ RealBest DNA Gardnerella vaginalis (set 1) ۹۶
۴۶۵۲ Candida-IgG-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۶۵۴ Candida-IgM-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۶۵۶ Candida-IgA-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۶۹۶ RealBest DNA Candida albicans (Set 2) ۱۰۰
۴۶۹۸ RealBest DNA Candida albicans (Set 1) ۹۶
۴۷۵۲ Aspergill-IgG-EIA-BEST ۱۲×۸
۴۹۰۲ VectoHanta-IgG ۱۲×۸
۴۹۰۴ VectoHanta-IgM ۱۲×۸
۵۰۵۲ VectoCrimea-CHF-IgG ۱۲×۸
۵۰۵۴ VectoCrimea-CHF-IgM ۱۲×۸
۵۰۵۶ VectoCrimea-CHF-antigen ۱۲×۸
۵۱۵۰ VectoNile-IgM ۱۲×۸
۵۱۵۲ VectoNile-IgG ۱۲×۸
۵۱۵۴ VectoNile-IgG-avidity ۶×۸
۵۳۹۶ RealBest DNA Borrellia burgdorferi s.l./ RNA TBEV (Set 1) ۴۸
۵۳۹۸ RealBest DNA Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris / Ehrlichia chaffeensis (Set 1) ۴۸
۵۳۹۹ RealBest DNA Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris / Ehrlichia chaffeensis (Set 2) ۵۰
۶۰۰۱ IgE-Allergoscreen – EIA – BEST ۱۲×۸
۶۰۰۳ IgG4-Allergoscreen – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۴۴۳ RealBest DNA HPV 44 (Set 2) ۱۰۰
۸۴۴۷ RealBest DNA HPV 44 (Set 1) ۹۶
۸۴۴۹ RealBest DNA HPV 26/53/66 (Set 1) ۹۶
۸۴۵۰ RealBest DNA HPV 26/53/66 (Set 2) ۱۰۰
۸۴۵۱ RealBest DNA HPV 68/73/82 (Set 1) ۹۶
۸۴۵۲ RealBest DNA HPV 68/73/82 (Set 2) ۱۰۰
۸۴۵۳ PSA total – EIA – BEST (set 2) ۱۲×۸
۸۴۵۴ CEA – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۴۵۶ AFP – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۴۵۷ RealBest DNA HPV 26/51 (Set 2) ۱۰۰
۸۴۵۸ PSA total – EIA – BEST (set 1) ۱۲×۸
۸۴۵۹ RealBest DNA HPV 26/51 (Set 1) ۹۶
۸۴۶۰ PSA free – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۴۶۶ CA – ۱۲۵ – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۴۶۸ TPBG – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۴۶۹ RealBest DNA HPV 35/45 (Set 1) ۹۶
۸۴۷۰ CA 19-9 – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۴۷۱ RealBest DNA HPV 31/33 (Set 1) ۹۶
۸۴۷۲ CA 15-3 – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۴۷۳ RealBest DNA HPV 16/18 (Set 1) ۹۶
۸۴۷۴ RealBest DNA HPV 16/18 (Set 2) ۱۰۰
۸۴۷۵ RealBest DNA HPV 6/11 (Set 1) ۹۶
۸۴۷۶ NSE-EIA-BEST ۱۲×۸
۸۴۷۷ RealBest DNA HPV 35/45 (Set 2) ۱۰۰
۸۴۷۸ RealBest DNA HPV HCR genotype (quantitative, set 1) ۹۶
۸۴۷۹ RealBest DNA HPV HCR genotype (Set 1) ۹۶
۸۴۸۰ RealBest DNA HPV 31/33 (Set 2) ۱۰۰
۸۴۸۱ RealBest DNA HPV 6/11 (Set 2) ۱۰۰
۸۴۸۲ RealBest DNA HPV HCR genotype (Set 2) ۹۹
۸۴۸۷ RealBest DNA HPV HCR genotype (quantitative, set 2) ۹۹
۸۴۸۸ RealBest DNA HPV 68 (Set 1) ۹۶
۸۴۸۹ RealBest DNA HPV 68 (Set 2) ۱۰۰
۸۵۵۲ Ferritin – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۶۵۲ VectoRheumatoid factor M-class ۱۲×۸
۸۶۵۴ VectoRheumatoid factor total ۱۲×۸
۸۶۵۶ Vecto-dsDNA–IgG ۱۲×۸
۸۶۵۸ Vecto – ssDNA – IgG ۱۲×۸
۸۶۶۰ IgE total – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۶۶۲ IgG total – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۶۶۴ IgM total – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۶۶۶ IgA total – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۶۶۸ IgA secretory – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۶۷۴ Immunoscreen-G, M, A-EIA-BEST ۳۲×۳
۸۷۵۲ γ-Interferon – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۵۴ Interleukin-4 – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۵۶ α -TNF – EIA-BEST ۱۲×۸
۸۷۵۸ α-Interferon – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۶۰ α-Interferon – autoimmune antibodies – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۶۲ Interleukin-8 – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۶۶ Interleukin-1 β – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۶۸ Interleukin-6 – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۷۰ Interleukin-18 – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۷۲ Interleukin-2 – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۷۴ Interleukin-10 – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۷۷۶ Erythropoietin – EIA – BEST ۱۲×۸
۸۸۱۴ RealBest Hemolytic ۵۰
۸۸۴۵ RealBest-Genetics DNA- express ۵۰
۸۸۴۹ RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 1, version 1-16, А) ۴۸(۳×۱۶)
۸۸۵۰ RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 2, version 2-16, А) ۴۸(۳×۱۶)
۸۸۷۹ Lysis solution (А) ۱ vial x140ml
۸۸۸۰ RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 2, version 2-96) ۹۶
۸۸۸۵ Transportation solution (set 2) ۲۰۰ x 500 µl
۸۸۸۷ Lysis solution ۲۰۰ x 500 µl
۸۸۸۸ RealBest Sample Validation (Set 1) ۹۶
۸۸۸۹ RealBest DNA- extraction 3 ۹۶
۸۸۹۰ RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 1, version 1-16) ۴۸(۳×۱۶)
۸۸۹۱ RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 1, version 1-8) ۴۸(۶×۸)
۸۸۹۲ RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 2, version 2-16) ۴۸(۳×۱۶)
۸۸۹۳ RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (Kit 2, version 2-8) ۴۸(۶×۸)
۸۸۹۴ Transportation solution ۱۰۰ x 300 µl
۸۸۹۵ RealBest extraction 1000 ۴۸
۸۸۹۶ RealBest extraction 100 ۴۸
۸۸۹۷ RealBest DNA- extraction 2 ۹۶
۸۸۹۸ RealBest DNA- extraction 1 ۹۶
۸۸۹۹ RealBest DNA- express ۱۰۰
۹۰۰۲ CRP – EIA – BEST ۱۲×۸
۹۰۰۴ Procalcitonin – EIA –BEST ۱۲×۸
۹۱۰۲ NTproBNP – EIA – BEST ۱۲×۸
۹۱۰۴ FABP – EIA – BEST ۱۲×۸
۹۱۰۶ Troponin I – EIA – BEST ۱۲×۸
۹۱۰۸ Myoglobin – EIA – BEST ۱۲×۸
۹۱۲۰ D-dimer – EIA – BEST ۱۲×۸

نظر (0)Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*